Sprawy cywilne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań, zadośćuczynień, ale także w zakresie innych postępowań procesowych, reprezentując wielu klientów w postępowaniach o zapłatę. Udzielamy również pomocy prawnej w postępowaniach nieprocesowych, w tym związanych z własnością i użytkowaniem. Zapewniamy także Klientom niezbędne wsparcie przy sporządzaniu umów. Kancelaria udziela również pomocy prawnej w zakresie postępowań związanych z egzekucją.


< Zakres działalności

kontakt >> Zapraszamy do współpracy