Sprawy gospodarcze

Sprawy gospodarcze

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania podmiotów w obrocie gospodarczym i w sądowych postępowaniach gospodarczych. Prowadzimy stałą obsługę wielu podmiotów, których zakres działalności obejmuje różne działy gospodarki. Specjalizujemy się w sprawach związanych ze spedycją, transportem – krajowym i zagranicznym, ale także w zakresie robót budowlanych i innych. Gwarantujemy również pomoc prawną w zakresie przygotowania projektów umów, ale także związanych z tworzeniem, rejestracją i przekształcaniem podmiotów gospodarczych, przygotowywaniem projektów uchwał i innych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym spraw związanych z postępowaniem rejestrowym.


< Zakres działalności

kontakt >> Zapraszamy do współpracy