Sprawy karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną dla podejrzanych, oskarżonych i obwinionych obejmującą reprezentację Klienta w trakcie postępowania przygotowawczego oraz sądowego, a także postępowania wykonawczego. Z uwagi na specjalizację kancelarii w sprawach z zakresu prawa karnego oraz bogate doświadczenie w tym zakresie, gwarantujemy reprezentację na najwyższym poziomie. Zapewniamy pomoc obrońcy w postępowaniach karnych o przestępstwa, wykroczenia ale także w postępowaniach dyscyplinarnych. Zajmujemy się także reprezentacją na każdym etapie postępowania karnego, osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym także w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z nim związanych.


< Zakres działalności

kontakt >> Zapraszamy do współpracy