Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za udzieloną przez Kancelarię pomoc prawną zawsze jest indywidualnie ustalane z Klientem, po zapoznaniu się ze specyfiką sprawy. Jego wysokość jest uzależniona od nakładu pracy, jakiego dana sprawa wymaga, jej stopnia skąp likowani, miejsca świadczenia usługi i innych. W sprawach dotyczących spraw majątkowych, wpływ na wysokość honorarium ma także wartość przedmiotu sporu. W dotychczasowej praktyce wynagrodzenie Kancelarii ustalane było na zasadach:

kontakt >> Zapraszamy do współpracy